Esittely

FCG City Portal on tiedon visualisointiin erikoistunut yritys. Visualisoimme asiakkaittemme reaaliaikaista kaupunki-, olosuhde- ja IoT-tietoa avointen rajapintojen kautta tietokannoista  MAPGETS 3D-sovelluskehitysalustalla.

Toteutamme ideanne sovelluksiksi koko maailman kattavalla käyttöliittymällä.  Jalostamme tietoa uusiin kaupallisiin ja julkisiin tarpeisiin ja nopeutamme älykaupunkikehitystä. Tarjoamme kaikille sovelluskehittäjille mahdollisuuden uuden kasvun luomiseen riippumatta liiketoiminnan koosta tai sijainnista.

Katso tarkempi esittely alta.

 

FAKTAT FCG MAPGETSISTA

MAPGETS on paikkatietoa hyödyntävä 3D-sovelluskehitysalusta

FCG MAPGETS sisältää paikkatiedot Suomen lisäksi kaikkialta maailmasta.

MAPGETS kaupungeille, teollisuudelle ja näiden asiakkaille

FCG MAPGETS on visuaalinen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta. Se sisältää paikkatietoaineistot koko maailmasta, kuten kartat, reitit, kiinteistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana. Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ovat kaupungit ja kunnat sekä teollisuusyritykset ja näiden asiakkaat.

MAPGETS-alustan ympärille on määrä kehittää yhteistyölle perustuva ekosysteemi, joka luo osaltaan uutta liiketoimintaa yrityksille.

MAPGETS huippututkimuksen kumppanina

FCG MAPGETSin tiimoilta tehdään jatkuvasti tutkimusyhteistyötä alan johtavien tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kanssa, joista esimerkkeinä ovat Juha Hyyppä (Maanmittauslaitos, ks. julkaisut),  Hannu Hyyppä (Aalto-yliopisto, ks. julkaisut) sekä Timo Ojala (Oulun yliopisto).

MAPGETSin hyötyjä

 • 3D- eli kolmiulotteinen sovelluskehitysalusta avaa uudenlaiset mahdollisuudet esittää tiedot visuaalisesti
 • reaaliaikainen tietojen päivittyminen
 • perustuu avoimeen realXtend-lähdekoodiin, ei sitoutumista tiettyihin järjestelmätoimittajiin
 • toimii selaimessa, käyttö ei edellytä asennuksia tai paikkatieto-ohjelmien osaamista

MAPGETSin ominaisuudet

 • globaalit Open Street Map -karttatasot, satelliittikuvatasot ja Open Street Map 3D-rakennukset
 • Kuntaliiton ilmaiset WFS-rajapinnat ja WMS-karttatasot
 • Julkiset WMS- ja WFS-karttatasot (esim. GTK ja Tilastokeskus)
 • Maanmittauslaitoksen 3D-maastomallit ja pistepilviaineistot
 • kolmansien osapuolien ilmaiseksi julkaisemat sovellukset, 3D-mallit ja muu sisältö
 • POI tieto -paikkapistetieto
 • suorien linkkien jakaminen. Suoraan linkkiin voidaan tehdä oma DNS-ohjaus, esim. 3D.kunnannimi.fi
 • sovelluksen käytön mahdollinen maksullisuus tilaajan määrittelemällä hinnoittelumallilla (kauppapaikka-ominaisuus)
 • jatkuvasti päivittyvät uudet ominaisuudet

MAPGETSin tukemat standardit

FCG MAPGETS tukee ensisijaisesti vakiintuneita alueidenkäytön standardeja jotka ovat yleisesti käytössä esimerkiksi kuntien ja kaupunkien järjestelmissä.

Käytössä ovat

 • WFS/WMS/GeoJson/SIRI
 • CityGML -rajapinnat 
 • Tundra SDK/ txml
 • uusia standardeja on vaivatonta integroida, ja niitä otetaan käyttöön sitä mukaa kun niille on tarvetta.

MAPGETSin hinta

MAPGETSin käyttö on maksutonta niiltä osin kuin käytettävissä oleva data on maksutonta. Yksittäisistä sovelluksista voidaan veloittaa sovelluskehittäjän harkinnan mukaan. Jos organisaatio julkaisee maksuttomia aineistojaan rajapintana MAPGETSin kautta yleisön ja sovelluskehittäjien käyttöön, siitä veloitetaan nimellinen ylläpitomaksu.

Taustaorganisaatio

FCG MAPGETS -sovelluskehitysalustan omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group ja Adminotech Oy ovat perustaneet yhdessä.

MAPGETSin referenssejä

MAPGETSin taustat

 

Ota käyttöön

Sova3D Oy kehittää rakennusvalvonnan 3D-ympäristöä hyödyntäen MAPGETS-nettipohjaista kaupunkivisualisointia. Valmiit liityntäpinnat nopeuttavat kehitystyötä huomattavasti. MAPGETSin taustaorganisaatio FCG tuo lisää painoarvoa.

Petri Kokko, toimitusjohtaja
Sova3D Oy

MAPGETS toimii Oulun kaupungin SmartOulu-sovelluksen alustana. Se taipuu monenlaisten käyttäjien tarpeisiin. MAPGETS sopii alustaksi esimerkiksi sovelluksille, joita kaupunkeja ammatikseen suunnittelevat käyttävät. Lisäksi MAPGETSissa on potentiaalia erilaisten kuluttajapalvelujen alustaksi.

Lue lisää
Timo Mukari
projektikoordinaattori, 6aika -strategia

MAPGETS tarjoaa markkinapaikan, sovelluskehittäjäyhteisön ja yhteyden tietolähteisiin avoimien avoimien rajapintojen kautta. Näillä ominaisuuksilla MAPGETS on valmis PaaS-markkinoiden johtavaksi toimijaksi (Platform as a Service).

Ownership and Business Model for C3PO
LUT Lappeenrannan Tekninen Korkeakoulu